Lập trình Web với ASP.NET 3.5

Lập trình Web với ASP.NET 3.5 Khoá học hướng dẫn từng bước cách xây dựng 1 website hoàn chỉnh với ASP.NET 3.5; Tài liệu bằng tiếng Việt, lý thuyết ngắn gọn & thực thành tại lớp. Các bài thực hành có tính thực tế cao.

Mục tiêu đào tạo

    * Hiểu và vận dụng được ADO.NET trong việc truy xuất dữ liệu.
    * Tạo báo biểu và in ấn trong ứng dụng web
    * Hiểu và vận dụng được mô hình 3 Layer để xây dựng ứng dụng Web.
    * Hiểu và vận dụng được mô hình 3Tier để xây dựng ứng dụng Web.
    * Hiểu và vận dụng được mô hình MVC để xây dựng ứng dụng Web.
    * Xây dựng ứng dụng bán hàng trực tuyến với mô hình 3Layer, 3Tier hoặcMVC
    * Triển khai ứng dụng ASP.NET
    * Tham gia phát triển các dự án web với ASP.NET
    * Thi được chứng chỉ MCTS:  ASP.NET Applications của Microsoft.


Đối tượng đào tạo 

    * Học viên NIIT đã học qua QTR3 (C# căn bản).
    * Sinh viên chuyên ngành CNTT.
    * Lập trình viên đã đi làm.

Yêu cầu khi tham gia khóa học

    * Đã học qua ngôn ngữ lập trình C#
    * Học viên đã học qua HTML, CSS, JavaScript
    * Học viên đã học qua môn cơ sở dữ liệu
    * Sử dụng thành thạo Window và MsOffice


Nội dung khóa học

1: Tổng quan về ngôn ngữ C# , Visual Studio 2008
 • Tìm hiểu ngôn ngữ C#
 • Cài đặt môi trường:
 • Visual Studio 2008
 • MS SQL Server 2005
 • Demo
2: Xây dựng lớp và Giao diện
 • Xây dựng lớp trong C#
 • Giao diện
 • Một số tính năng mới trong C#
 • Demo
 • Lab
3: Tổng quan về ASP.NET và Ứng dụng Web
 • Giới thiệu về ASP.NET
 • Mô hình hoạt động của ứng dụng web
 • Cấu hình và chạy thử một ứng dụng Web
 • Tạo trang web với HTML
4: Làm việc với Server Control
 • Làm việc với WebForm
 • Sử dụng các Server Control
5: Thiết kế giao diện
 • CSS trong ASP.NET
 • Master Pages
 • Site Navigation
 • Sử dụng Theme & Skin
 • Quy trình phát triển website
6: Làm việc với Database
 • Tìm hiểu về ADO.NET
 • Tìm hiểu về LINQ
 • Sử dụng ASP.NET với SQLServer
 • Tìm hiểu về SQLServer (đọc thêm)
7 : Hiển thị và cập nhật dữ liệu
 • Các điều khiển dữ liệu (Data Control)
 • Tùy biến giao diện các Data Control
 • Hiển thị và cập nhật dữ liệu
8: Mô hình 3 lớp (three-layer)
 • Tìm hiểu về mô hình 3 lớp
 • Presentation layer
 • Business layer
 • Data Access Layer
 • Xây dựng ứng dụng ASP.NET 3 lớp
9: Làm việc với Validation Controls
 • Tìm hiểu về Validation Controls
 • Sử dụng các Validators
10: Custom Server Control
 • User Controls
 • Custom Controls
11: Quản lý trạng thái
 • Mô hình request - response
 • Page, Session & Cookie, Application
 • Các kỹ thuật điều hướng trong website
12: Dịch vụ Web Services
 • Tìm hiểu về XML & Web Services
 • Cách xây dựng 1 Web Services
 • Thực hành trao đổi dữ liệu bằng Web Services
13: Mô hình MVC, Exception, và Debug
 • Tìm hiểu mô hình lập trình MVC
 • Thực hành MVC với ASP.NET
 • Xử lý Exception trong ASP.NET
 • Debug, theo dõi, giám sát
14: Javascript và AJAX
 • Javascript cơ bản
 • Giới thiệu về AJAX
 • Sử dụng AJAX với ASP.NET 
14:  Deploy và Bảo mật website
 • Tìm hiểu về Login Control
 • Xây dựng Role và phân quyền
 • Một số phương pháp bảo mật:
 • Mã hóa dữ liệu
 • Local attack
 • Bảo mật server, hosting
 • Cấu hình IIS  và Triển khai website
15: Làm việc với Crystal Reports & Bảo vệ đồ án
 • Tìm hiểu về Crystal Reports
 • Thực hành tạo report
 • Format dữ liệu
 • Database Filters
 • Bảo vệ Project cuối khóa 
    --> Các tiêu chuẩn đánh giá Project
    --> Thực hành bảo vệ, đánh giáThời lượng: 45 giờ;  3 giờ / buổi *  15 buổi

PHÍ THAM DỰ: 3.500.000 VNĐ

Chỉ với 3.000.000 VNĐ cho học viên
khi đăng ký trước khai giảng 5 ngày
Sinh viên, Học viên cũ: giảm 10%
Nhóm 3 người giảm 15%; Nhóm 5 người giảm 20%

Hẹn gặp bạn trong khoá học!

 

Video GIỚI THIỆU NIIT

Hỗ trợ trực tuyến

HÀ NỘI 0904.896.599
TP.HCM 0903.915.986
ĐÀ NẴNG 0904.885.039
 
niit rss niit blog niit facebook niit forum
Lập trình Web với ASP.NET 3.5 Lập trình Web với ASP.NET 3.5
9.9 10 345 (c) by